Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B

h.v."MAAR GEDULD HEBBEN"

VERKOOP DAGVERGUNNINGEN:

Willy Moonen (secretaris) van Assendelftstraat 72 Waalwijk

tel: 0416-332149

e.mail: wimo@planet.nl

  

  

LINTJE VOOR SECRETARIS WILLY MOONEN:

Tijdens de feestavond op zaterdag 31 oktober j.l. in ons

clublokaal Castle City was het voor onze secretaris Willy Moonen

een wel zeer grote verrassing toen hij werd benoemd tot

Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn verdiensten

voor de visclub.

Burgemeester Nol Kleijngeld van de gemeent Waalwijk

speldt de secretaris de Koninklijke Onderscheiding op.

Maandag 26 Maart  Algemene Ledenvergadering 2018

in ons clubhuis "Casle City"  aanvang 19.30 uur