Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B

h.v."MAAR GEDULD HEBBEN"

VERKOOP VISPAS en DAGVERGUNNINGEN:

Willy Moonen (secretaris) van Assendelftstraat 72 Waalwijk

tel: 0416-332149

e.mail: wimo@planet.nl

  

Reglement Clubconcoursen H.v. “Maar Geduld Hebben”


1.             Deelnemers mogen niet worden geholpen, uitgezonderd  het aanreiken van een schepnet.


2.            Er moet worden gevist met een vaste hengel bij het Onderling ,  Keizer / Koningconcours en Seniorenconcours. Hengellengte is hierbij maximaal 9,5 meter. De dobber moet het lood kunnen dragen. Voor het Vrije concours de  z.g.n. Zomeravondcompetitie is de hengelkeuze vrij (ook de hengellengte vaste stok). Bij het Picker/Feeder concours is een Picker of Feederhengel toegestaan.


3.            Peilen is voor aanvang van de wedstrijd toegestaan, voor het beginsignaal van de wedstrijd dienen de hengels met tuig en al uit het water te zijn  of rechtop te staan.


4.            Als aas is verboden: levende Verse de Vase en gekleurde maden.

               Kunstaas , Pieren , gekleurde  Maden en Vere  de vase wel toegestaan.


5.            Vis die voor het eindsignaal  wordt aangeslagen telt nog mede ongeacht de landingsduur.


6.            Tijdens de wedstrijden mogen de deelnemers niet in het water staan.


7.            Er wordt gevist op gewicht en op het aantal stuks. Voor elke vis wordt 50 gram extra geteld voor de einduitslag. Uitgezonderd bij het Kinderconcours  het Seniorenconcours en bij het Damesconcours. Hier wordt de vis gemeten.


8.            Alle vis komt voor telling of weging  in aanmerking.


9.            Iedere deelnemer krijgt voor aanvang van de wedstrijd (ca. 60 minuten) zijn plaatsnummer.


10.          Tijdens en voor de wedstrijden zijn concours-commissieleden gerechtigd aas en voer , hengellengte  en leefnet te controleren als hier aanleiding toe is. Deelnemers die hieraan geen medewerking verlenen worden van verdere  deelname uitgesloten.


11.          Bij het behalen van een gelijk gewicht en / of cm. Beslist het meeste aantal stuks.


12.          Deelnemers die zich niet houden aan de punten genoemd in dit reglement worden van verdere deelname  uitgesloten.


13.          Bij onweer kan een wedstrijd tijdelijk worden onderbroken of in zijn geheel worden uitgesteld.

                Bij afgifte code Geel door het K.N.M.I. zal de wedstrijd in z,n geheel worden uitgesteld. Wedstrijd word op een later tijdstip vervist. Hierover beslist de concourscommissie.


14.          In gevallen waarin dit reglement niet voorziet ligt de beslissing bij de concours-commissie.                                                                                ------------------------------------------------------------