Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B
Sjabloon B

h.v."MAAR GEDULD HEBBEN"

VERKOOP VISPAS en DAGVERGUNNINGEN:

Willy Moonen (secretaris) van Assendelftstraat 72 Waalwijk

tel: 0416-332149

e.mail: wimo@planet.nl

h.v."Maar Geduld Hebben" heeft in de buitenhaven

achter het remmingswerk van de sluis, een steiger

van 110m lang en 1,50m breedte.

Er zijn 20ligplaatsen visboten tot 5,50m

En 8 plaatsen voor grotere boten.

Iedere ligplaatshouder is verplicht lid te zijn van MGH

Ligplaatshouders maak tijdig uw gedeelte steiger grondig algvrij.

Stel uw betaalde borg vrij ! Controle data zijn 30 april en 30 september !

Houdt de steiger veilig ! Er zijn momenteel geen ligplaatsen vrij.

Voor meer info: Cor Timmermans steigerbeheer Tel;06.41214005 of

E.mail;info@maargeduldhebben.nl